gdzie_RCIE


Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Lublinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
20-029 Lublin
tel. +48. 81 534 61 91
fax. +48. 81 534 61 92
biuro@rcie.lublin.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


polskawue

AKTYWNE LINKI DO RCIE
RCIE w POLSKCE - BAZA

EU

Official website of the European Union

polskawue

POINFORMUJ ZNAJOMYCH

wyszehradzka

RODM

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 29.03.2013 roku, w miejsce funkcjonującej dotychczas struktury Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE) została powołana nowa, tj. sieć Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych (RODM). Zasadniczym celem tworzących się podmiotów jest promocja priorytetów komunikacyjnych polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw międzynarodowych w regionach. W ramach prowadzonej działalności, Ośrodki będą nadal informować i edukować lokalne społeczności w zakresie kwestii związanych z integracją europejską oraz sprawami międzynarodowymi. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie będzie elementem ogólnopolskiej sieci RODM posiadającej swoje placówki w 13 miastach: (w Białystoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz w Lublinie). Lubelski punkt będzie działał przy Europejskim Dom Spotkań – Fundacji Nowy Staw (ul. M. Skłodowskiej-Curie 3). WIĘCEJ INFORMACJI / WITRYNA RODM LUBLIN

baner

W maju po raz kolejny obchodzimy Dzień Europy.
Kolejne Święto Europy za nami! Z tej okazji 9 maja zorganizowaliśmy Europejskie Stoisko Informacyjne, Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego oraz Europejską Grę Miejską.    WIĘCEJ INFORMACJI

Podział na frakcje Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego 2013
Zapoznaj się z podziałem - WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Piknik Rowerowy
W tym roku Dzień Europy świętowaliśmy też na sportowo. 12 maja w niedzielę zorganizowaliśmy  Europejski Piknik Rowerowy. Rowerzyści przejechali z Lublina do Nasutowa, gdzie odbył się piknik. WIĘCEJ INFORMACJI

EUROPEJSKI FLESZ RCIE w LUBLINIE

Warning: strstr(): Empty needle in /rcie/rss/rss.php on line 66

RCIE w LUBLINIE POLECA

Irlandia u sterów Unii Europejskiej
Stabilność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie to priorytety Irlandii, która przez kolejne pół roku będzie przewodniczyć UE.
Irlandia, która w tym roku obchodzi czterdziestolecie swojego przystąpienia do UE, już po raz siódmy stanie na czele Unii. Podczas trwającego przez jedno półrocze przewodnictwa w UE  Irlandia skoncentruje się na kwestiach priorytetowych, jakimi są stabilność i wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy. WIĘCEJ INFORMACJI

Konferencja „Język polski na świecie – wyzwania i perspektywa”
powiekszenieO sytuacji naszego ojczystego języka poza granicami Polski, jego nauczaniu i promocji  dyskutowano w dniu 17 grudnia 2012 r. w Pałacu Czartoryskich w Lublinie podczas konferencji pt. „Język polski na świecie – wyzwania i perspektywa”. Przedsięwzięcie zorganizował Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Partnerem przedsięwzięcia było Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. Gościem specjalnym konferencji był Podsekretarz Stanu w MSZ Janusz Cisek. Ponadto wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, oświaty i edukacji , a także władz rządowych i samorządowych, m.in.  prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, Dyrektor, Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Grzegorz Chorąży, Dyrektor Współpracy Międzynarodowej, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stanisław Gogacz, Senator RP.
WIĘCEJ INFORMACJI

UE ogłasza konkurs
dla młodych Europejczyków:
pojedź z nami do Oslo odebrać Pokojową Nagrodę Nobla

Unia Europejska ogłosiła konkurs rysunkowy i konkurs tweetów skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat; czwórka zwycięzców zostanie zaproszona do Oslo na uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla 2012. Konkurs zorganizowano we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży. WIĘCEJ INFORMACJI
Dni otwarte Narodowego Banku Polskiego
Serdecznie zapraszamy Państwa na IX edycję Dni Otwartych, które w tym roku są organizowane  pod hasłem „NBP – SKARBNICA WIEDZY O PIENIĄDZU”. Partnerem tegorocznych dni otwartych, organizowanych przez lubelski oddział Narodowego Banku Polskiego, jest Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Lublinie. Dni otwarte odbędą się w terminie 1-2 grudnia 2012 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie NBP przy ul. Chopina 6. WIĘCEJ INFORMACJI

"Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje Unii Europejskiej, a więc także nam wszystkim, z powodu przyznania Pokojowej Nagrody Nobla. Polacy odnoszą różne korzyści z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ale dzisiaj Komitet Noblowski przypomniał nam o tej najważniejszej korzyści – o tym, że Unia Europejska przyczynia się do utrzymania pokoju na naszym kontynencie - powiedział Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w reakcji na przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2012 dla Unii Europejskiej. WIĘCEJ INFORMACJI

Kolejna edycja programu Moja szkoła w Unii Europejskiej.
Realizacja programu odbędzie się w roku szkolnym 2012/2013. Program stanowi kontynuację poprzednich edycji programu Moja szkoła w Unii Europejskiej. Celem obecnej, X już edycji będzie aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej oraz przybliżenie problematyki współczesnej służby dyplomatycznej. Uczestnicząc w tej inicjatywie, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi ze współczesną dyplomacją i jej rolą w polityce międzynarodowej państwa oraz, w związku z objęciem w dniu 1 lipca 2012 roku przez Polskę rocznej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4), ze współpracą regionalną jej członków – Polski, Czech, Słowacji i Węgier.  WIĘCEJ INFORMACJI

Wolontariat : Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Od blisko 20 lat realizuje projekty edukacyjne, międzynarodowe programy młodzieżowe, inicjatywy europejskie, projekty medialne i obywatelskie. Nie czekaj na koniec studiów, zacznij działać teraz! Przyjdź na spotkanie, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„Samorządowiec – profesjonalista”
szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Już wkrótce rusza projekt pt „Samorządowiec – profesjonalista” współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem naszego przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji pracowników samorządów w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na poziomie społecznym i gospodarczym. WIĘCEJ INFORMACJI

Forum Nowych Idei w Sopocie
Przyjęciem Deklaracji Sopockiej zakończyło się Europejskie Forum Nowych Idei organizowane przez PKPP Lewiatan. Tegoroczne Forum odbyło się w dniach 26 – 28 września 2012 r. w Sopocie. Jest to międzynarodowa konferencja środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli nauki, kultury i polityki. Hasłem przewodnim spotkania było: „Lider czy statysta? Europa w wielobiegunowym świecie. Perspektywa biznesu”. WIĘCEJ INFORMACJI

Punkt informacyjny o
Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło w wybranych miastach w Polsce, akcję informacyjną dotyczącą praw i bowiązków wynikających z obywatelstwa UE, w tym wejścia w życie mechanizmu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. WIĘCEJ INFOMACJI

Seminarium szkoleniowe
„Przedsiębiorczość młodzieży”

Ponad 40 uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół średnich z 14 szkół z województwa lubelskiego wzięło udział w szkoleniu pt.  „Przedsiębiorczość młodzieży”. Projekt został zrealizowany w  dniach 20-21.09.2012 r. w Nasutowie pod Lublinem. WIĘCEJ INFORMACJI

Ilu Polaków potrzeba by zmienić prawo w Unii Europejskiej?
Tylko 38 250. Taka jest minimalna liczba deklaracji, które należy zgromadzić w Polsce, by poprzeć europejską inicjatywę obywatelską. Każdy z nas może mieć wpływ na codzienne życie mieszkańców całej Unii Europejskiej. Więcej na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend (22 i 23 września 2012 r.) odwiedzając punkty informacyjne w dwudziestu galeriach handlowych w całym kraju.
Dla odwiedzających przygotowano quizy i konkursy wiedzy o tematyce europejskiej oraz specjalnie opracowane materiały informacyjne. Zainteresowani będą też mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertem.  Gdański Punkt informacyjny będzie działał 22 i 23 września w godzinach 10.00 – 19.00 w Centrum Handlowym „Morena” na ulicy Schuberta 102 A. Akcja dotyczy praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa w UE, w tym wejścia w życie mechanizmu inicjatywy obywatelskiej. Ma na celu zapoznanie obywateli z zasadami i możliwościami, jakie daje EIO. Projekt jest inicjatywą elementem wspólnych działań komunikacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce realizowanych w ramach mechanizmu partnerstwa w zarządzaniu. WIECEJ INFORMACJI

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego
W siedzibie Narodowego Banku Polskiego, w Oddziale Okręgowym w Lublinie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszy wiersz poświęcony „Bezpiecznym banknotom euro i złotym”. Uroczystość miała miejsce w dniu 12.09.2012 r. Wspomniany konkurs zorganizowano w ramach lubelskich warsztatów „Lato z Bankiem centralnym - bezpieczne pieniądze”. WIĘCEJ INFORMACJI

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
W Lublinie odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, który jest jednym ze sztandarowych działań utworzonego niedawno Centrum Kompetencji Wschodnich. Wydarzenie, to było niejako kontynuacją oraz poszerzeniem zorganizowanego w ubiegłym roku w Lublinie Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. WIĘCEJ INFORMACJI

Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży”
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zapraszają przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich. Patronat nad seminarium objął Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty. WIĘCEJ INFORMACJI

Masz swoje 5 minut
Czy pobyt w innym kraju Unii Europejskiej sprawił Ci kiedyś trudności? A może miałeś problemy z zakupami on-line w innym kraju UE?
Nieważne czy mieszkasz w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech - do 9 września każdy z nas jako obywatel Unii Europejskiej może wyrazić opinię, co chciałby w niej zmienić. WIĘCEJ INFORMACJI

Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw
Przypominamy o trwającym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje działanie 1.1: Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw. WIĘCEJ INFORMACJI
Nowy konkurs na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct
Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków celem wyboru organizacji kwalifikujących się do prowadzenia punktów informacyjnych Europe Direct w latach 2013-2017. WIĘCEJ INFORMACJI

Konkurs plastyczny pt. Pocztówka do olimpijczyka rozstrzygnięty
W dniu 24.07.2012 r. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie wespół z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Lublinie rozstrzygnęło konkurs pt.  "Pocztówka do olimpijczyka". Zadaniem uczestników konkursu było przesłanie jak najciekawszej, własnoręcznie wykonanej pocztówki, zaadresowanej do reprezentanta Polski na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Do organizatorów wpłynęło 19 prac 17 autorów w wieku od 6 do 63 lat, zastosowali oni różne techniki.   WIĘCEJ INFORMACJI

Bezpieczny złoty i bezpieczne euro na półmetku
Trwa wakacyjna akcja „Lato z bankiem centralnym", organizowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. Każdy, kto weźmie udział w letniej zabawie, zostanie domowym ekspertem w zakresie rozpoznawania autentyczności banknotów i otrzyma certyfikat potwierdzający wiedzę z tego zakresu. Organizatorzy przygotowali zabawy edukacyjne – magnetyczne puzzle banknotów oraz interaktywną grę na monitorze dotykowym. Dzieci mogą samodzielnie dopasowywać na ekranie telewizora właściwe zabezpieczenia do właściwych banknotów. Taka wiedza przyda się szczególnie tym, którzy planują wakacyjny wyjazd do krajów strefy euro. WIĘCEJ INFORMACJI

BANER 3D

Experience Poland

a b b
PONADTO ...

Poznaj Traktat z Lizbony
Proponujemy zapoznanie się z publikacją.
Cytat ze wstępu do publikacji :
"Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie Czytelnikowi poznania regulacji i propozycji reform ustrojowych Unii Europejskiej zawartych w Traktacie z Lizbony. Zadanie to nie jest łatwe do spełnienia z dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze – Traktat z Lizbony jest aktem prawnym (umową międzynarodową) trudnym w lekturze nawet dla prawnika zajmującego się ustrojem Unii. Wynika to stąd, że poddaje on zmianie (rewizji) obowiązujące obecnie traktaty stanowiące Unię, a nie – jak to proponował traktat konstytucyjny – zastępuje te traktaty. W takim przypadku akt rewizyjny zawiera jedynie zmiany, uzupełnienia i uchylenia postanowień obowiązujących traktatów, a nie cały tekst. Po drugie – Traktat z Lizbony jest ważnym etapem procesu reformy ustroju Unii. Pełne zrozumienie jego wagi ustrojowej oraz implikacji politycznych wymaga więc odwołania się do uwarunkowań politycznych, związanych z rozwojem Unii oraz nastawieniem do tego rozwoju poszczególnych państw członkowskich UE."
WIĘCEJ
TRAKTAT z LIZBONY
BROSZURA "POZNAJ TRAKTAT Z LIZBONY" /PDF/

PONADTO :
PRZEGLĄD BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJDziałalność RCIE Lublin jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


© RCIE w LUBLINIE 20-029 LUBLIN UL.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 , TEL. +48 81 534 61 91 , FAX. +48 81 534 61 92


.
.
.