Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Lublinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
20-029 Lublin

tel. +48. 81 534 93 88 ,
fax. +48. 81 534 61 92

biuro@rcie.lublin.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

POINFORMUJ ZNAJOMYCH

PROJEKTY RCIE w LUBLINIE
Prezentujemy projekty realizowane przez RCIE w LUBLINIE


26-27.11.2008
"Przedsiębiorczość młodzieży" Seminarium szkoleniowe
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO
 1. Prywatne Katolickie Liceum im. Ks. Kazimierza Gostyńskiego, Lublin
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Lublin
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego, Chełm
 4. Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II, Łuków
 5. Zespół Szkół Katolickich, Puławy
 6. Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta, Lublin
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego, Biała Podlaska
 9. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Lublin
 10. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów, Lublin
 11. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta, Łuków
 12. Zespół Szkół Rolniczych im. Augusta Zamoyskiego, Jabłoń
 13. Zespół Szkół Gimnazjum, Łucka
 14. Zespół Szkół Gimnazjum im Króla Władysława Łokietka, Lublin
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, Parczew


O SZKOLENIU

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Celem szkolenia jest :

 • wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
 • zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy,
 • pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
 • wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
 • wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.


Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela i trzech uczniów.
Zajęcia prowadzone będą w oddzielnych grupach dla nauczycieli i uczniów.


Spotkanie szkoleniowe odbędzie się 26-27.11.2008.
w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym w Nasutowie k/Lublina.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Dojazd do Lublina na koszt własny.
Organizator zapewnia transport na trasie Lublin – Nasutów - Lublin.
Dla uczestników szkolenia RCIE Lublin wyda zaświadczenie uczestnictwa.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem: 081 5346192
lub e-mailem: s.kieruzel@eds-fundacja.pl
do 15 listopada 2008.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DO POBRANIA - DOKUMENT WORD

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu opublikowana będzie 19 listopada na stronie www.rcie.lublin.pl.
Ponadto uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą e-mailową.

Do dyspozycji pozostaje zespół organizacyjny szkolenia:
Andrzej Skórski, Sergiusz Kieruzel
tel: 081 5346191, fax: 081 5346192,
email: s.kieruzel@eds-fundacja.pl.

W dniu 26.11.2008 o godz. 9.00 zbiórka i wyjazd uczestników z Placu Zamkowego w Lublinie
do ośrodka szkoleniowego w Nasutowie k/Lublina

Powrót do Lublina 27.11.2008 o godz. 16.00


Projekt jest wspierany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.


Ramowy Program „Przedsiębiorczość młodzieży” Seminarium szkoleniowe

Program szkolenia moduł – nauczyciele


26.11.2008

 • Blok 1 – Wsparcie szkoły w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej uczniów – dobre praktyki.
 • Blok 2 – Wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej.
 • Blok 3 – Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie autoprezentacji oraz metod aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.
 • Blok 4 - Uczniowska przedsiębiorczość, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy

27.11.2008

 • Blok 5 -zasady uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE oraz studiowania i odbywania staży w UE,
 • Blok 6 - funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE
 • Blok 7 - źródła informacji doradczych /Eurek, Eurodesk, portale internetowe/
 • Blok 8 - Podsumowanie szkolenia


Program szkolenia moduł – uczniowie

26.11.2008

 • Blok 1 – Doradztwo zawodowe na etapie szkoły średniej.
 • Blok 2 - Wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej
 • Blok 3 - Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie autoprezentacji oraz metod aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.
 • Blok 4 - Aktualne informacje na temat podstawowych zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

27.11.2008

 • Blok 5 - zasady uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE oraz studiowania i odbywania staży w UE,
 • Blok 6 - źródła informacji doradczych /Eurek, Eurodesk, portale internetowe/
 • Blok 7 - przykład spółdzielni bądź przedsiębiorstwa uczniowskiego w szkole - konkurs dla uczestników szkolenia
 • Blok 8 - Prezentacja prac konkursowych. Podsumowanie szkolenia.

Zajęcia prowadzić będzie czworo wykwalifikowanych trenerów w dziedzinach doradztwa zawodowego, zasad studiowania i odbywania staży w krajach UE, autoprezentacji, przedsiębiorczości oraz informacji europejskiej. Trenerzy posiadają wymagane doświadczenie gwarantujące pełne osiągnięcie zakładanych celów szkolenia.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DO POBRANIA - DOKUMENT WORD

.

.
.
.